| |     latinica | english  
Насловна
Изводи из матичних књига

Од почетка децембра 2020. године у Амбасади Републике Србије у Израелу српски држављани могу се на лицу места могу добити изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и уверења о држављанству, без ранијег чекања због поштанског достављања истих из Србије. Такође, више није потребно да се ангажују агенције за прибављање извода, овлашћују рођаци и пријатељи.

Издавање извода и уверења из матичних књига је могућe с обзиром да дипломатско-конзуларна представништва Србије од недавно имају приступ Регистру матичних књига, односно јединственој бази података о личном стању грађана која се води у електронском облику.
 
Амбасада може да издаје изводе из матичних књига за било које матично подручје општине у Републици Србији, односно града, града Београда, као и дипломатско-конзуларног представништва, а на основу података садржаних у Регистру матичних књига. 

Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Изводи из матичних књига
Конзуларна надлежност и функције
Путне исправе - пасош и путни лист
Улазак у Србију - визе
Статусна питања
Држављанство
Царина
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари