| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе - пасош и путни лист

За време боравка у иностранству, путна исправа (пасош) служи њеном носиоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

Грађани се моле да путне исправе за време боравка у иностранству чувају. Препоручује се да се направи копија странице пасоша на којој се налазе личне информације или да се иста фотографише мобилним телефоном. Копија ће бити од помоћи у случају губитка пасоша, јер је процес утврђивања идентитета и држављанског статуса знатно бржи, а самим тим и издавање путног листа (Emergency Travel Document) за директан повратак у Србију. 

У случају губитка пасоша од стране црногорских држављана који бораве у Израелу, Амбасада им може издати путни лист за странца, ради директног повратка у Црну Гору. 

У Амбасади Републике Србије у Тел Авиву се не издају биометријски пасоши, јер Амбасада не поседује опрему за аквизицију биометријских података.

Имајући у виду наведено, сходно члану 27. Закона о путним исправама, држављани Србије имају два начина да поднесу захтев за издавање биометријског пасоша:

1. У Србији, где је потребно најпре извршити пријаву пребивалишта надлежној полицијској управи, односно полицијској станици у месту у коме су се настанили са намером да ту трајно живе, у складу са Законом о пребивалишту и боравишту грађана, и потом поднети захтев за издавање личне карте и путне исправе. 

2. У иностранству, односно другом најближем дипломатско-конзуларном представништву у којем постоји опрема за аквизицију биометријских података. Реч је о ДКП-има у Атини или Истанбулу, односно у неком од осталих ДКП.

Грађанима Републике Србије који до сада нису извадили биометријски пасош, односно поседују пасош на обрасцу СРЈ, чији је рок важења истекао 31. децембра 2011. године, може се издати путни лист за одлазак у Србију, где у полицијској управи по месту пребивалишта могу да поднесу захтев за издавање биометријског пасоша. Наведени захтеви сматраће се хитним и решавати у скраћеној процедури. У циљу подношења наведеног захтева по хитном поступку, потребно је обратити се шефу одсека за управне послове у надлежној полицијској управи, односно станици, а као доказ хитности приложити пасош на обрасцу СРЈ и дозволу боравка у иностранству у случају да иста није унета у пасош.

Информације о томе шта је потребно за издавање биометријског пасоша Републике Србије можете потражити ОВДЕ

За више информација о путним исправама, надлежности органа за издавање и поступку издавања можете погледати Закон о путним исправама.

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Амбасаде.


Ажурирано октобра 2019. године

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Изводи из матичних књига
Конзуларна надлежност и функције
Путне исправе - пасош и путни лист
Улазак у Србију - визе
Статусна питања
Држављанство
Царина
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари