| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

Странке корисници конзуларних услуга могу вршити уплату и електрнонским путем помоћу следећих параметара:

BANK HAPOALIM - јединствени рачун за обе валуте euro and NIS

Branch: King Saul 532,

Address: Daniel Frisch 3, Tel Aviv, Israel

Account name: Embassy of the Republic of Serbia,

Account number: 12-532-354877

Swift code: POALILIT

IBAN: IL160125320000000354877

Phone central: +972 3 6532407

www.bankhapoalim.co.il

Address: Embassy of the Republic of Serbia, 10 Bodenheimer street, 6200817 Tel Aviv- Israel.

 

Ценовник конзуларних услуга у ДКП РС у Тел Авиву 

од 9. јула 2018. године 

Конзуларне услуге Цена (евро)
Путне исправе  
Путни лист  41
Пријава губитка пасоша 2
Држављанство  
Пријем у држављанство 228
Утврђивање држављанства РС 65
Упис у евиденцију држављана РС 77
Престанак држављанства 475
Матичарски послови  

Прибављање извода из матичних књига од матичних служби у Србији на домаћем обрасцу

40

Прибављање извода из матичних књига од матичних служби у Србији на вишејезичном обрасцу

43
Прибављање уверења из матичних књига од матичних служби у Србији 43
Прибављање уверења из матичних књига од матичних служби у Србији о слободном брачном стању 47
Пријава рођења ради уписа у МКР и евиденцију држављана РС 9
Пријава брака закљученог пред иностраним органом 14
Накнадни упис чињенице рођења у МК у РС 8
Пријава смрти 11
Издавање спроводнице 6
Нотарски послови  
Овера потписа на пуномоћју - изјави од 41
   - за други примерак 19
   - за трећи и сваки наредни примерак  11
Овера потписа на пуномоћју - изјави сачињеној у ДКП (изузев насл.изјаве) од 63
   - за други примерак 19
   - за трећи и сваки наредни примерак 11
Овера фотокопије од 30
Овера превода коју донесе странка (до 100 речи)  од 22
Овера превода коју сачини ДКП (до 100 речи) од 50
Визе*  
Виза Ц (за боравак у РС до 90 дана) 60+2
Виза Д (за боравак од 91 до 180 дана) 30+2
Потврде  
Царинска потврда од 131
Увођење у војну евиденцију  2
Потврда о животу  2
Потврда о поднетом захтеву за отпуст из држављанства РС на страном јез. 32
Остале потврде и уверења која издаје ДКП  32
Прибављање уверења о некажњавању из МУП РС 39
Прибављање докумената на захтев странке (о личним социјалним, радним, имовинским и другим питањима) из земље и иностранства од 26
   
Напомена: Цена појединачне конзуларне услуге се састоји од конзуларних такси и стварних/посебних трошкова. Одређене категорије лица и институција су ослобођене плаћања такси. Када ДКП пружа конзуларне услуге држављанима трећих држава са којима Србија има закључен споразум, меморандум и сл. о пружању конзуларних услуга, такса за сваку конзуларну радњу из одељка Б. увећава се 100%, осим када је другачије уређено споразумом.   
   

За додатне информације о ценама и ослобађању плаћања конзуларних такси, контактирајте Конзуларно одељење Амбасаде


Ажурирано јула 2021. године

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Изводи из матичних књига
Конзуларна надлежност и функције
Путне исправе - пасош и путни лист
Улазак у Србију - визе
Статусна питања
Држављанство
Царина
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари