| |     latinica | english  
Насловна
Формулари

Обрасци за издавање српске визе:

1. Захтев за визу

2. Позивно писмо - физичка лица

3. Позивно писмо - правна лица

 

Прибављање јавних исправа из Србије и пријаве нових чињеница у матичне књиге:

1. Извод из матичне књиге рођених

2. Извод из матичне књиге венчаних

3. Уверење о држављанству

4. Уверење о некажњавању

5. Пријава рођења 

6. Пријава смрти

7. Захтев за упис у евиденцију држављана Републике Србије 

 

 

За додатне информације, контактирајте Конзуларно одељење Амбасаде


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Изводи из матичних књига
Конзуларна надлежност и функције
Путне исправе - пасош и путни лист
Улазак у Србију - визе
Статусна питања
Држављанство
Царина
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари