| |     ћирилица | english  
Naslovna
Bezbednosna situacija u Izraelu

Povodom pogoršanja situacije u regionu i potencijalne eskalacije sukoba u neposrednom izraelskom okruženju, kao  i opasnosti od njihovog prelivanja na Izrael, građanima Republike Srbije koji borave na teritoriji Izraela preporučuje se dodatni oprez i izbegavanje kretanja u pograničnom pojasu na severu Izraela. Sugeriše se, takođe, i blagovremeno informisanje o skloništima u neposrednoj blizini mesta boravka, kao i smanjenje intenziteta kretanja u oblastima udaljenim od mesta prebivališta.

Sve dodatne informacije mogu se naći na sajtu Komande civilne zaštite (Home Front Command) - www.oref.org.il

Preporučujemo građanima Republike Srbije da nose sa sobom lična dokumenta, uključujući i izvesnu količinu gotovine za potrebe transporta u slučajevima hitne evakuacije.

Napomiwemo da izraelski centar civilne zaštite obezbeđuje pakete za ličnu zaštitu (gas maske) samo izraelskim državljanima i licima koja imaju odobreno stalno nastanjenje odnosno poseduju izraelsku ličnu kartu. Takođe, naglašavamo da Ambasada ne raspolaže paketima za zaštitu i nije u mogućnosti da ih obezbedi. Građani Republike Srbije koji to žele, mogu da naave gas maske posredstvom kompanija koje se bave wihovom prodajom i distribucijom.

Ambasada Republike Srbije dostupna je našim građanima 24 časa dnevno na telefon +972-3-603-5535 i nastojaće da posredstvom internet sajta www.telaviv.mfa.gov.rs blagovremeno obaveštava o bezbednosnim aspektima boravka u Izraelu.

Našim građanima sugerišemo da se upoznaju sa opštim preporukama o putovanju i boravku u Izraelu, koja se nalaze na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, kao i da se pridržavaju uputstava Komande za civilnu zaštitu o postupawu u slučaju oglašavanja sirene za opasnost.

Preporučujemo našim građanima da kontaktiraju Ambasadu ukoliko borave ili nameravaju da putuju u Izrael. 

 


Verzija za štampu
Arhiva vesti
Humanitarni fudbalski turnir za decu sa Kosova i Metohije, septembar 2019. godine
Bezbednosna situacija u Izraelu